Profiel

3
Gon van den Boomen-Meeuwissen
Vrouw / 54 jaar oud
Noord-Brabant


Achtergrond

In de afgelopen 25 jaar ben ik met name werkzaam op het vlak van arbeidsrecht-, ambtenaren-, en sociaal verzekeringsrecht. Als jurist adviseer ik zowel werkgevers als werknemers.

Bij de behandeling van dossiers houd ik rekening met de wet- en regelgeving waarbij ik de belangen van partijen niet uit het oog verlies. Waar mogelijk zal ik proberen een minnelijke regeling te treffen zodat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen.

Gebieden waarop ik onder andere werkzaam ben, zijn:
• Ontslag waaronder bedrijfseconomische omstandigheden, disfunctioneren,
ontslag op staande voet etc.;
• Strafontslag, disciplinaire maatregelen bij bezwaar-, en beroepszaken (AWB);
• Ziekte; o.a. arbeidsrechtelijke aspecten bij een ziekteproces, re-integratie,
alsook Ziektewet en WIA;
• Vaststellingsovereenkomsten in het kader van een minnelijke regeling;
• Arbeidsovereenkomsten;
• Transitievergoedingen;
• Concurrentiebedingen;
• Personele aspecten bij surséance, faillissement en/of doorstart;
• Arbeidsvoorwaarden; vastlegging, harmonisatie en/of wijziging ervan;
• Werkloosheid (WW).
• Bemiddeling in (arbeids-)geschillen:bijstaan in gesprekken, onderhandelen, procederen.
• Advies in reorganisatie- of re-integratietrajecten.

Naast de behandeling van dossiers ben ik actief als juridisch auteur en redacteur. Er zijn de afgelopen jaren tientallen artikelen, alsmede boeken verschenen met daarin praktische, concrete tips op het vlak van arbeidsrecht voor het MKB.

Voor een netwerkgesprek sta ik altijd open!

Werkervaring

Gon van den Boomen-Meeuwissen heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Opleiding(en)

Opleiding of diploma
Onderwijsinstelling
Locatie
Behaald / voltooid in (jaartal)
Nederlands Recht
Universiteit Tilburg
Tilburg
1991

Bedrijfspagina's

Prestige

Huidig niveau
3

Voortgang tot volgend niveau
9 / 25