Internationaal Juridisch Instituut

Internationaal Juridisch Instituut

Het Internationaal Juridisch Instituut geeft advies over vragen van Nederlands, buitenlands internationaal privaatrecht en buitenlands recht. De medewerkers van het Internationaal Juridisch Instituut beantwoorden de gestelde vragen schriftelijk. Zonodig kan het Internationaal Juridisch Instituut een buitenlandse deskundige inschakelen (advocaten, notarissen, aan universiteiten werkzame juristen). Daartoe worden contacten onderhouden met juristen in een groot aantal landen. In dit verband verdienen de betrekkingen met weten­schappelijke instellingen als het Max-Planck-Institut te Hamburg en de Institut Suisse de Droit Comparé te Lausanne vermelding.

Het Internationaal Juridisch Instituut verschaft geen informatie op het gebied van internationaal of buiten­lands belastingrecht. Daarvoor kan men terecht bij het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam.
De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Internationaal Juridisch Instituut zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, het Ministerie van Justitie, de advocatuur, het notariaat, de wetenschap en het bedrijfsleven.

De door het Internationaal Juridisch Instituut beantwoorde vragen betreffen onder meer de volgende onderwerpen:
-Rechtspersonen: verjaring
-Vermogensrecht: goederenrecht, cessie, volmacht, onrechtmatige daad
-Burgerlijk Procesrecht: rechtsmacht, erkenning en ten uitvoerlegging, litispendentie, betekening
-Erfrecht: toepasselijk erfrecht, afwikkeling nalatenschap, rechtskeuze, testament
-Goederenrecht: onroerende zaken, hypotheek, levering, vruchtgebruik
-Verbintenissenrecht: subrogatie, onrechtmatige daad, wanprestatie
-Bijzondere overeenkomsten: schenking, koop, huur
-Personen-en Familierecht: curatele, echtscheiding, gezag, vaststelling vaderschap, naam, nationaliteit,
pensioenverevening bij echtscheiding, uitsluitingsclausules, kinderontvoering, adoptie, afstamming, alimentatie, huwelijk, huwelijksvermogensrecht, geregistreerd partnerschap,

Openingstijden

maandag?
dinsdag?
woensdag?
donderdag?
vrijdag?
zaterdag?
zondag?

Recensies

Schrijf als eerste een recensie!

Community

Geplaatste berichten zijn voor iedereen leesbaar

Profielafbeelding gast
Gast


Er zijn nog geen berichten geplaatst op deze pagina.

Beheerder

Deze pagina is niet geclaimd

De goedjuridischadvies.nl community helpt deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Ook bijdragen? Gebruik de knop per gewenst blok.


Adres- en contactgegevens

Internationaal Juridisch Instituut
R J Schimmelpennincklaan 20/22
2517JN Den Haag

+31 (0)70 3460974

Links

Website

Deel deze pagina

Internationaal+Juridisch+Instituut img